Aktualne wydarzenia

Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia!

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. St. Staszica w Lublinie odbędzie się 1 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00 (pierwszy termin, drugi termin – godzina 11:15) w budynku  I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, Al. Racławickie 26.

Bardzo prosimy o niezawodne przybycie!

Prezes Stowarzyszenia Zbigniew Smutek (matura 1975 r.)

 


Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie

1% podatku.

Przypominamy, że jest możliwość przekazania 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia.            W formularzu PIT należy zamieścić numer        KRS: 0000076793.                                                           Aby ułatwić nam identyfikację darczyńców prosimy o zastrzeżenie w zeznaniu podatkowym możliwości ujawnienia swoich danych osobowych. Uzyskane fundusze przeznaczamy na stypendia dla uczniów, nagrody dla najlepszych absolwentów, dofinansowanie szkolnych imprez, zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla szkoły.

Prezes Zarządu: Zbigniew Smutek


 

W dniu 9 czerwca 2018 r odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie. Zebrani udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia oraz wybrali nowe władze naszej organizacji.

Władze Stowarzyszenia na kadencję 2018-2023.

Zarząd Stowarzyszenia:

Zbigniew Smutek – Prezes Zarządu

Artur Bodys – Wiceprezes Zarządu

Marek Chodowski – Sekretarz

Leszek Roman – Skarbnik

Dorota Goszczycka – Członek

Janusz Łomża – Członek

Sergiusz Kołsut- Członek

Komisja Rewizyjna:

Jan Gliński  – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisław Dzierżak – Wiceprzewodniczący

Grażyna Konik – Sekretarz

Jan Witczak – Członek

Sąd Koleżeński:

Tadeusz Kowalik – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

Andrzej Wyczółkowski – Wiceprzewodniczący

Paweł Cegiełko – Sekretarz

Andrzej Rybicki – Sędzia

Prezes Zarządu

Zbigniew Smutek


22 października 2016 roku nasza Szkoła uroczyście będzie obchodzić jubileusz 430-lecia swojego istnienia!!!!!!

Mamy nadzieję, że jubileusz będzie doskonałą okazją do spotkań naszych absolwentów, przyjaciół szkoły, przywołania pięknych młodzieńczych wspomnień, sentymentalnej podróży w przeszłość.

Poniżej umieszczony jest ramowy program uroczystości w dniu 22 X 2016 roku:

   10.00  Msza Święta w Kościele Garnizonowym

   11.30  Część oficjalna w auli szkoły im. Bolesława Prusa

   13.00  Spotkania jubileuszowe Gości i Absolwentów Szkoły

   19.00  Koncert Staszic  Lublinowi

 

      Wszystkich przyjaciół Szkoły, którzy chcieliby wesprzeć finansowo, rzeczowo lub w inny sposób naszą uroczystość serdecznie prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły, p. Marcinem Kożuchem lub p. Agnieszką Lewandowską.

                         Z góry bardzo dziękujemy za zrozumienie i pomoc.

 


 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 21 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie. Zebrani uchwalili absolutorium dla Zarządu, Komisji rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Przyjęli także preliminarz wydatków na 2016 rok. Zebrani postanowili  również przyznać tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia kolegom: Bronisławowi Grzegorczykowi, Janowi Napoleonowi Saykiewiczowi oraz Ryszardowi Sławińskiemu. Laudacja wyróżnionych kolegów zostanie zamieszczona w grudniowym numerze Staszicaka.

 


Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. St. Staszica w Lublinie odbędzie się 21 maja 2016 r. o godzinie 11:00 (pierwszy termin, drugi termin ? godzina 11:15) w budynku I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie, Al. Racławickie 26.

  Zarząd Stowarzyszenia.