Zarząd Stowarzyszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Zbigniew Smutek (m. 1975) – Prezes Zarządu

Artur Bodys (m. 1985) – Wiceprezes Zarządu

Leszek Roman (m. 1957) – Skarbnik

Marek Chodowski (m. 1993) – Sekretarz Zarządu

Dorota Goszczycka (m. 1988) – Członek Zarządu

Janusz Łomża (m. 1982) – Członek Zarządu

Sergiusz Kołsut (m. 1969) – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Jan Gliński (m. 1951) – Przewodniczący

–  Stanisław Dzierżak (m. 1951) – Zastępca Przewodniczącego

Jan Witczak (m. 1951) – Członek

Grażyna Konik (m. 1984) – Sekretarz

SĄD KOLEŻEŃSKI

Tadeusz Kowalik (m. 1950) – Przewodniczący

Andrzej Wyczółkowski  – Zastępca Przewodniczącego

Paweł Cegiełko Sekretarz 

Andrzej Rybicki Sędzia