Działania Stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest organizacją pozarządowa pożytku publicznego. Nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie posiada wydzielonych jednostek organizacyjnych. Podstawowe formy działalności Stowarzyszenia:

 • Nawiązywanie i utrzymywanie stałych więzi koleżeńskich pomiędzy wychowankami szkoły.
 • Kultywowanie i rozwijanie osiągnięć oraz wielowiekowej tradycji szkoły.
 • Promowanie dorobku i zasług szkoły, jej najbardziej zasłużonych nauczycieli i wychowanków, jak też samego Stowarzyszenia.
 • Wydawanie biuletynu informacyjnego „Staszicak”.
 • Wydawanie pozycji poświęconych historii szkoły.
 • Gromadzenie pamiątek historyczno dokumentacyjnych.
 • Opracowanie biogramów zasłużonych nauczycieli i wychowawców.
 • Promocja Stowarzyszenia w lokalnej prasie, radio i w Internecie.
 • Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Lublinie.
 • Udział i organizowanie imprez okolicznościowych np. z okazji rozpoczęcie i zakończenia roku szkolnego, Dnia patrona szkoły, Dnia Edukacji Narodowej, w zjazdach klasowych, w tym szczególnie z okazji uroczystego odnawiania matur z okazji ich 50-lecia.
 • Troska o groby nauczycieli i wychowanków.