Honorowi Członkowie Stowarzyszenia

Tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia otrzymali:

w 2001 roku:

Janusz Bucior (mat.1935)

Władysław Krzewski (mat. 1944)

Czesław Sambor (mat. 1936)

Lucjan Ważny (mat. 1939)

w 2002 roku:

Tadeusz Wilgat (mat. 1934)

w 2003 roku:

Janusz Żurakowski (mat. 1934)

Leszek Malicki (mat. 1951)

w 2005 roku:

Jan Gliński (mat 1951)

Jan Gurba (mat 1946)

Stanisław Gurba (mat. 1951)

Ewald Malinowski (mat.1951)

Ks. Leon Pietroń (mat. 1950)

w 2007 roku:

Tadeusz Kowalik (mat. 1950)

Joanna Wójtowicz (mat. 1982)

w 2008 roku:

Stanisław Dzierżak (mat. 1951)

Stanisław Klimaszewski (mat. 1958)

w 2013 roku:

Janusz Łomża (mat. 1982)

Zbigniew Smutek (mat. 1975)

w 2016 roku:

Bronisław Grzegorczyk (mat. 1951)

Jan Napoleon Saykiewicz

Ryszard Sławiński (mat. 1951)